publicerad: 2021  
kvarlåtenskap kvar­låtenskapen
kvar|­låt·en·skap·en
substantiv
kva`rlåtenskap
samling ägo­delar som en person lämnar efter sig vid sin död
JFR 1arv
kvarlåtenskapen (efter någon)
hon har laglig rätt till hans kvar­låtenskap
belagt sedan ca 1675; till äldre kvarlåta 'lämna efter sig; lämna i arv'