publicerad: 2021  
kvarleva kvarlevan kvarlevor
kvar|­lev·an
substantiv
kva`rleva
något som blir kvar
kvarlevor (av/efter någon)
kvarlevor (av någon)
kvarlevor (efter någon)
en kvarleva (av något)
spec. vanligen plur. lämning av av­liden person i form av lik el. aska eller dylikt
äv. bildligt
han är en kvar­leva från gångna tider
de jordiska kvar­levorna sär­skilt i religiösa samman­hangden döda kroppentill skillnad från själen: man begravde de jordiska kvar­levorna av hertiginnan i familjegraven
belagt sedan 1635; till fornsvenska leva 'lämna'; jfr ur­sprung till leva, lämna