SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
kysk adjektiv ~t sexuellt åter­hållsam el. helt av­hållsam ngt åld.admin.psykol.en kysk kvinnaen kysk ynglingäv. om handling e.d.ett kyskt livhan kysste henne kyskt på handen (adv.)sedan slutet av 1400-taletSchack-tafvels lekfornsv. kysker; av lågty. küsch med samma betydelse; av om­diskuterat urspr.; ev. av lat. con´scius ’samvets­grann; dygdig’