SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
läm´ substantiv ~men ~mar lämm·en1större, öppningsbar (trä)skiva särsk. för av­gränsning av ett ut­rymme, t.ex. ett lastbils­flak tekn.sedan 1737fornsv. läm ’giller’; jfr sv. dial. läm ’lucka; fallucka; giller’; trol. samma ord som forneng. hlemm ’smäll’, urspr. bet. allt­så ’som slår i­gen med en smäll’ 2giller jaktjakt.sedan senare hälften av 1400-taletLatinskt-svenskt glossarium