SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lämmel [läm´-el.läm`-] substantiv ~n lämlar läml·ar(typ av) knubbig gnagare som har brett huvud, kort svans och lång päls och som lever i kalla om­råden och ibl. före­tar stora, kollektiva vandringar zool.JFRcohyponymsork fjällämmelskogslämmelsedan 1637jfr no. lemende med samma betydelse; av o­visst urspr.