SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1läns substantiv ~en ~ar läns·en1segling i vindens riktning sjö.gå för länsde fick läns genom sundetsedan 1801till länsa 2 2kedja av flytande stockar eller band med inne­stängande, samman­hållande, av­gränsande etc. upp­gift, vid flottning, olje­utsläpp e.d. NollJFRcohyponym1bom 1 sedan 1894sv. dial. läns, länsa; besl. med länk
2läns adjektiv, ingen böjning fri från vatten om båt admin.sjö.pumpa båten länsngn gång bildligtkassan var länssedan 1689av lågty., nederl. lens ’tom’