publicerad: 2021  
lärarprogram lärar­programmet, plural lärar­program, bestämd plural lärar­programmen
lär·ar|­pro·gramm·et
substantiv
`rarprogram
samman­hållen högskoleutbildning som leder till lärar­examen
belagt sedan 1994