SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
labi´l adjektiv ~t lab·ilvars läge eller till­stånd förändras vid minsta på­verkan spec. fys., kem. m.m.admin.fys.kem.psykol.MOTSATSantonymstabil JFRcohyponymostadig en labil jäm­vikten labil kemisk föreningden politiska situationen i landet var labilspec. äv. psyk.som lätt växlar sinnes­tillstånd en hysteriskt labil personsedan 1853av fra. labile med samma betydelse; till lat. la´bes ’fall, ras’; jfr lavin