publicerad: 2021  
laboration laborationen laborationer
labor·at·ion·en
substantiv
[-∫o´n]
(natur)vetenskapligt försök eller experiment el. serie av sådana; ofta om upp­repning av känt experiment i undervisnings­syfte
laborationsredogörelse; fysiklaboration
belagt sedan 1817