SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lack`a verb ~de ~t lack·ar1bestryka med lack eller lack­färg tekn.JFRcohyponymlackeracohyponymytbehandla det är ofta lättare att sälja en lackad än en målad båtlacka ngtsedan 19552försegla med lack hush.sese1lack 2 lacka jul­klapparlacka ngtsedan 17123rinna om svett fysiol.svetten lackade i pannan på honomlackasedan 1741till äldre sv. lack ’o­tät, läck’; av lågty. lak med samma betydelse; jfr lake, läck 4i opers. konstruktioner (sakta) närma sig i fråga om tidsförhållanden tid.det lackade mot jullacka mot ngtsedan 1876sv. dial. lacka ’traska; lunka’; trol. ljud­härmande Subst.:vbid1-224874lackande, vbid2-224874lackning (till 1 + 2)