SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ladd`ning substantiv ~en ~ar ladd·ning·en1lagrad elektricitet eltekn.språkvet.atom­kärnan har positiv laddningelektronen har negativ laddningäv. bildligt, spec. om den art av känslor el. den in­ställning ett ord väckervärdeladdningordet ”sparsam” har positiv laddning och ordet ”snål” negativen fråga med stark ideologisk laddningspec. äv. om känslor i sigdet fanns en erotisk laddning mellan demsedan 17582mängd krut eller spräng­ämne i eld­vapen resp. mina e.d. mil.utstr.laddningshylsaut­lösa en laddningladdningen exploderadeladdningen detoneradeladdningen bestod av trotyläv. bildligt(stor) mängd vard.en ny laddning telegram har kommit inen buss med en laddning turisteren laddning (ngt/ngra), en laddning (med ngt/ngra)sedan 1685