SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lakan [la´k-el.la`k-] substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en lak·an·et1större, rektangulärt stycke tyg som an­vänds i bädd mellan kroppen och madrassen resp. täcket; ofta vitt hush.JFRcohyponymtäckecohyponymfilt 2 lakanslärftpåslakanunderlakanny­tvättade lakanbyta lakanlakan och örn­gottkrypa ner mellan svala lakanäv. om liknande stycke av an­dra materialengångslakanpapperslakanblek som ett lakanseblek 1 vit som ett lakansevit 1 sedan 1394gåvobrev utfärdat av Niclis Kiste till förmån för Vadstena kloster (Svenska Riks-archivets pergamentsbref)fornsv. lakan ’duk, kläde; lakan’; trol. av fornlågty. lakan ’duk’; av o­visst urspr.; ev. besl. med slak 2tusenkronors­sedel vard.Nollsedan 1976