SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
langett [laŋget´] substantiv ~en ~er lang·ett·enkant­söm med broderade uddar handarb.sedan 1669av fra. languette med samma betydelse, till langue ’tunga’; av lat. ling´ua ’tunga’; jfr lingvist