publicerad: 2021  
lasta ut lastade lastat
verb
lasta u´t
av­lägsna (last) från något (transport­medel eller dylikt)
någon lastar ut något (från något)
lasta ut möblerna
belagt sedan 1994
lasta ututlastning