publicerad: 2021  
latrin latrinen latriner
latr·in·en
substantiv
latri´n
enklare av­träde ofta bara en grop
latringrop; fältlatrin
äv. mänsklig av­föring
latrinbehållare
belagt sedan 1747; av lat. latri´na 'av­träde; av­lopp; bad', till lava´re 'tvätta'; jfr ur­sprung till lavemang