publicerad: 2021  
ledas leddes letts, presens leds
verb
le`das
känna leda
någon leds (vid något)
någon leds (åt någon/något)
någon leds (åt någon)
någon leds (åt något)
han leddes vid tanken på dubbel­timmen i tyska
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Södermanna-Lagen); fornsvenska leþas; bildn. till 1led 1
ledasleda