publicerad: 2021  
legend legenden legender
leg·end·en
substantiv
[-gen´d]
1 upp­bygglig berättelse om (främst) över­naturliga händelser i fram­stående religiös personlighets liv
legendsamling; helgonlegend; medeltidslegend
en legend (om någon/något/sats)
en legend (om någon)
en legend (om något)
en legend (om sats)
legenderna om aposteln Johannes
äv. något ut­vidgat berättelse med över­naturliga in­slag
legenden om stadens grundande
äv. ytterligare ut­vidgat upp­diktad historia, ohållbar före­ställning
legenderna om den oövervinnliga armén
äv. om fram­stående person som är före­mål för myt­bildning
hon är en levande legend
belagt sedan ca 1540; av medeltidslat. legen´da 'samling av helgon­berättelser', till lat. leg´ere 'det som bör läsas'; jfr ur­sprung till legio, lektion, lektor, lektyr
2 inskription på mynt, medalj eller dylikt
äv. förklarande text till karta
belagt sedan 1782