publicerad: 2021  
legendarisk legendariskt legendariska
leg·end·ar·isk
adjektiv
legenda´risk
som det berättas fantastiska historier om om person, händelse eller dylikt
den legendariske boll­trollaren; en legendarisk fest; ett smått legendariskt namn i film och teater
någon gång äv. som har att göra med (helgon)legender
belagt sedan 1898