publicerad: 2021  
legera legerade legerat
verb
[-ge´-]
fram­ställa legering av
legera något med något legera några
silver legeras ofta med koppar
ibland bildligt
en lära som legerar natur­religion med modern djup­psykologi
belagt sedan 1644; av lat. liga´re 'binda; förena'; jfr ur­sprung till alliera (sig), 1legato!!, liera (sig)
legeralegering