publicerad: 2021  
leg leget, plural leg, bestämd plural legen
eller
legg legget, plural legg, bestämd plural leggen
leg·et
substantiv
[leg´]
var­dagligt legitimation t.ex. kör­kort
falskleg
visa leg på systemet
belagt sedan 1969