publicerad: 2021  
ler ingen böjning
substantiv
(vara) som ler och lång­halm (vara) oskilj­aktigade hade hängt ihop sedan barndomen och var fort­farande som ler och lång­halm
belagt sedan ca 1385 (Klosterläsning); fornsvenska ler 'lera'; speciellt nord. ord; ur en ord­rot med bet. 'smörja; klibba'; besläktat med lim; idiomet hänga ihop som ler och långhalm (1880) urspr. med tanke på metoden att blanda lera med halm till fogematerial i husväggar av ris och dylikt