publicerad: 2021  
leta letade letat
verb
le`ta
ibland med partikelnigenom an­stränga sig för att hitta något (konkret el. abstrakt)
SYN. söka 1 JFR rota
någon letar (något)
någon letar (efter någon/något)
någon letar (efter någon)
någon letar (efter något)
någon letar (igenom/fram/upp något)
någon letar (fram något)
någon letar (igenom något)
någon letar (upp något)
någon letar (reda/rätt på någon/något)
någon letar (reda på någon)
någon letar (reda på något)
någon letar (rätt på någon)
någon letar (rätt på något)
leta mask; leta igenom garderoben; leta efter det rätta ordet; leta i minnet; han letade efter sina glas­ögon
äv. med partikel eller dylikt, sär­skiltfram, reda, rätt, upp hitta efter att ha sökt
leta fram an­teckningarna ur röran; han letade rätt på boken; hon letade reda på den försvunna plån­boken; de letade upp en trevlig restaurang
något får man leta efter något är nästan omöjligt att hittaofta berömmande el. klandrande: en pampigare av­slutning får man leta efter; en mer motsägelse­full artikel får man leta efter
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska leta 'söka; försöka; leta'; till ett germ. ord som före­ligger i isl., no. leit 'sökande, letande'; besläktat med lita
letaletande, letning