publicerad: 2021  
leukemi leukemin leukemier
leuk·emi·er
substantiv
[levkemi´] el. [leu-]
en cancer­sjukdom som känne­tecknas av abnormt ökad ny­bildning av vita blod­kroppar
akut leukemi; lymfatisk leukemi
belagt sedan 1872; modern bildn. till grek. leukos´ 'ljus; vit' och hai´ma 'blod' (sjukdomen yttrar sig bl.a. i ett förhöjt an­tal vita blod­kroppar i blodet)