publicerad: 2021  
omkostnad om­kostnaden om­kostnader
om|­kost·nad·en
substantiv
[åm`-]
ofta plur. kostnad för förvärv av något eller för upp­nående av visst resultat
omkostnadskonto; levnadsomkostnader
omkostnader (för någon/något) (belopp)
omkostnader (för någon) (belopp)
omkostnader (för något) (belopp)
hålla nere om­kostnaderna; hyra, löner till an­ställda och andra om­kostnader dras av från försäljnings­intäkterna; an­talet del­tagare var för lågt för att täcka om­kostnaderna för kursen
belagt sedan 1502 (Stockholms Stads Skottebok 1501–1510); fornsvenska umkostnadher; jfr ur­sprung till kostnad