publicerad: 2021  
ceder cedern cedrar
cedr·ar
substantiv
ce´der
typ av högväxande, städse­grönt barr­träd som ger värde­fullt virke och odlas som prydnadsträd i södra Sverige
atlasceder; himalayaceder; libanonceder
äv. om mot­svarande virke (el. liknande virke hämtat från andra träd)
ett massivt bokskåp i ceder
belagt sedan 1541; av grek. ked´ros, benämning på flera (barr)träd och buskar med väl­luktande ved; jfr ur­sprung till cedrat, citron