publicerad: 2021  
licentiat licentiaten licentiater
lic·enti·at·en
substantiv
[lisensia´t] el. [lisentsia´t]
ofta för­kortatlic. (titel för) person som av­lagt en högre akademisk examen som ut­gör ett steg på vägen till doktors­examen
licentiatexamen; licentiatuppsats
licentiat (i något)
filosofie licentiat; medicine licentiat
belagt sedan 1527; av medeltidslat. licentia´tus, till licentia´re 'med­dela tillåtelse (att före­läsa vid universitetet)'; till licens