publicerad: 2021  
lidandeshistoria lidandeshistorien lidandeshistorier
lid·and·es|­hist·ori·en
substantiv
li`dandeshistoria
berättelse om någons lidanden särsk. om Jesu sista lidanden
Kristi lidandes­historia
ibland skämtsamt om mer triviala veder­mödor
belagt sedan 1900