publicerad: 2021  
lidelsefri lidelse­fritt lidelse­fria
lid·else|­fri
adjektiv
li`delsefri
lugn och saklig om person, handling eller dylikt
lidelse­fritt förnufts­tänkande
ibland med bi­betydelse av känslokyla känslokall
belagt sedan 1804