publicerad: 2021  
limiterad limiterat limiterade
lim·it·er·ad
adjektiv
limite´rad
begränsad särsk. till an­talet; spec. i ekonomiska samman­hang
limiterade preferens­aktier; boken finns ock­så i en limiterad lyxutgåva
belagt sedan 1834