publicerad: 2021  
lin linet
lin·et
substantiv
en blå­blommig växt som man ut­vinner olja och textil­fibrer av
linblomma; lingarn; linolja; oljelin; spånadslin
röta, bråka, skäkta och häckla linet
äv. om spånadsmaterialet
äv. om när­besläktade arter vanligen i sammansättn.
linväxt; blomsterlin; vildlin
belagt sedan förra hälften av 1300-talet (Uplands-Lagen); fornsvenska lin 'lin; linne'; gemensamt germanskt ord; ev. lån från lat. li´num 'lin'; jfr ur­sprung till lina, linne, linning, linoleum, linong