SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lin`jeorganisation substantiv ~en ~er linje|­org·an·is·at·ion·enorganisation som är upp­byggd som en befälskedja där varje under­ordnad an­svarar in­för bara en över­ordnad chef admin.en stel hierarkisk linjeorganisationsedan åtm. mitten av 1970-talet