publicerad: 2021  
liten litet, bestämd form lilla, bestämd form maskulinum lille; som plural används små; som komparativ används mindre; som superlativ används minst
adjektiv
li`ten
1 som har obetydlig ut­sträckning i rummet absolut el. i förhållande till andra före­mål av samma slag
MOTSATS 1stor 1 JFR små
en liten bil; han är liten till växten; en liten sjö; tröjan är för liten; även en liten elefant är ett stort djur
äv. med försvagad storleks­betydelse, sär­skilt i smeksamma an­vändningar; spec. om barn, med betoning av åldern snarare än storleken ofta obetonat
min kära lilla mamma; en liten flicka med en docka; när mor­far var liten på 30-talet fanns inga datorer; vår lilla älskling
äv. substantiverat, spec. om barn
stackars liten!; liten blir stor
spec. äv. om liten mängd
man får vara glad åt det lilla; jag la in det lilla som blev över i kylen
den lilla världen se värld
Lilla björn(en) se björn
liten bok­stav se bokstav
liten men naggande god liten men all­deles förträffligensemblen är liten men naggande god
liten ters se ters
som en liten blå se blå
vara liten i maten se mat
belagt sedan slutet av 1200-talet (Westgöta-Lagen); fornsvenska litil, litin; gemensamt germanskt ord av okänt urspr.
2 som har obetydlig om­fattning i visst (icke-rumsligt) av­seende, absolut el. relativt sett
MOTSATS 1stor 2
en liten stund; ett litet folk; ett litet an­tal
ofta med försvagad storleks­betydelse all­tid obetonat
vi ska ha en liten fest; jag ska berätta en liten anekdot; boken kostade en liten förmögenhet
äv. bildligt ned­sättande obetydlig
en liten under­huggare; som konstnär var han stor, men som människa var han liten
lilla jul­afton se julafton
ta det lilla lugna se lugn
belagt sedan slutet av 1200-talet Westgöta-Lagen
Sagan om den lilla lilla gumman. Titel på bilder­bok av Elsa Beskow 1897