publicerad: 2021  
litteraturspråk litteratur­språket, plural litteratur­språk, bestämd plural litteratur­språken
litter·at·ur|­språk·et
substantiv
litteratu`rspråk
språk som det skrivs litteratur på
(på ett) litteraturspråk
antikens stora litteratur­språk, grekiska och latin; bara en minoritet av världens språk är litteratur­språk
belagt sedan 1891