publicerad: 2021  
liturg liturgen liturger
lit·urg·en
substantiv
[-ur´g]
präst som leder guds­tjänst
ibland sär­skilt (när flera präster med­verkar) präst som förrättar altar­tjänst
belagt sedan 1837; ur grek. leitourgos´ 'offentlig förrättare'