publicerad: 2021  
liv-
förled
som betjänar furstlig person
belagt sedan mitten av 1300-talet (Helsinge-Lagen); fornsvenska liv-; till liv i bet. 'kropp'; trol. av lågtyska lif (tyska Leib) med samma betydelse