SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
livsmedel [lif`s-] substantiv livsmedlet, plur. ~, best. plur. livsmedlen livs|­medl·etvanligen plur. vara som regel­bundet måste till­föras kroppen för att livs­funktionerna ska uppe­hållas kokk.SYN.synonymmatvara JFRcohyponymfödoämnecohyponym1födacohyponymlivsförnödenheter livsmedelsaffärlivsmedelsförsörjningsedan 1658jfr ty. Lebensmittel med samma betydelse