SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lots substantiv ~en ~ar lots·enperson som yrkesmässigt väg­leder far­tyg i vissa besvärligare far­leder m.m. sjö.yrk.lotsavgiftlotsbåtlotssignallotstrafikhamnlotsminlotsäv. ut­vidgat (i sammansättn.)billotstrafiklotssedan 1683av lågty. lots, nederl. loods med samma betydelse, kort­form för loodsman; jfr äldre eng. lodesman ’väg­visare’; besl. med 2led 1