SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
lubrika`tor substantiv ~n ~er [-o´rer] lubr·ik·at·or·er(automatisk) smörjanordning på maskin tekn.sedan 1881jfr eng. lubricator med samma betydelse; bildn. till lat. lubrica´re ’göra glatt’, till lu´bricus ’glatt, hal’