SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
1lut substantiv ~en ~ar lut·entyp av frätande, alkalisk lösning som an­vänds i tvätt­medel och i många tekniska samman­hang, bl.a. vid pappers­tillverkning; kemiskt sett om lösningar som inne­håller hydroxidjoner kem.ämne.lutläggningkalilutnatronlutsedan senare hälften av 1300-taletHästläkedom i En Antecknares Samlingarfornsv. lut; nord. ord, besl. med bl.a. lat. lava´re ’tvätta’; jfr lödder, löga, lördag
2lut substantiv ~et, plur. ~, best. plur. ~en lut·et1vanligen i sammansättn. sluttande mark eller väg­sträcka trafik.medlutmotlutsedan 1911till 2luta 2vanligen obest. f. sing. lutande ställning eller läge rum.sese2luta 1 ställ boken på lut!på lutha ngt på lutha ngt i beredskapefter ut­bildningen har hon ett jobb­erbjudande på lut ligga på lutvara näraefter sju matcher hade laget spelat i­hop tre stackars poäng och paniken låg på lut sedan 1773