SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ly`a substantiv ~n lyor ly·an(under­jordisk) skyddad bo­plats för (visst) rov­djur särsk. räv, grävling, järv el. varg arkit.zool.JFRhyperonym2bo 1cohyponym1kula 2cohyponymgrytcohyponymide rävlyavarglyaäv. bildligtliten bo­stad studentlyaungkarlslyasedan ca 1520Peder Månssons Skrifter på svenskafornsv. lya; till ly