publicerad: 2021  
mångenstädes
mång·en|­städ·es
adverb
mång`enstädes
något ålderdomligt på många olika ställen
belagt sedan ca 1400 (Klosterläsning); formen mångenstädes 1854; fornsvenska mangastads; ev. om­bildning av manga staþi 'på många ställen', till manger, se ur­sprung till mången 1 och staþer, se ur­sprung till 1stad 2