SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`ra substantiv ~n måror mår·antyp av växt med små tätt­sittande, ofta gula eller vita blommor och med (skenbart) kransställda blad bot.buskmåragulmårasnärjmåravattenmåravitmårasedan 1747av om­diskuterat urspr.; jfr madra