publicerad: 2021  
mördarhand mördarhanden mördarhänder
mörd·ar|­hand·en
substantiv
`rdarhand
dö för mördar­hand något ålderdomligtbli mördadlitografin har bi­dragit till att popularisera berättelsen om hur Karl XII dog för mördar­hand
belagt sedan 1817