SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
`tesfrihet substantiv ~en möt·es|­fri·het·enlag­stadgad rätt att an­ordna offentliga möten en av de grund­läggande demokratiska rättigheterna samh.SYN.synonymförsamlingsfrihet JFRcohyponymföreningsfrihetcohyponymåsiktsfrihetcohyponymtryckfrihet slå vakt om yttrande­friheten, mötesfriheten och tryck­frihetensedan 1934