SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
ma`lström substantiv ~men ~mar mal|­strömm·enkraftig virvel­ström i trånga sund o.d. sjö.äv. bildligten malström av tankar jagade runt i hjärnanen malström (av ngra)sedan 1698av nederl. maalstroom med samma betydelse, för­ledet trol. till malen ’röra sig; virvla’