SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
maskering [-ke´-] substantiv ~en ~ar mask·er·ing·enmaskerande an­ordning kläd.mil.sesemaskera 1 JFRcohyponymförklädnad maskeringsnätäv.det att maskera maskering (av ngt)sedan 1855