SO
Svensk ordbok
tryckår: 2009  
matador [´r] substantiv ~en ~er mat·ad·or·entjur­fäktare vars upp­gift är att döda tjuren och som där­för har den högsta rangen scen.spel.sport.yrk.JFRcohyponympicadorcohyponymtoreador äv. bildligtfram­stående person finans­världens matadorersedan 1828av spa. matador med samma betydelse, till matar ’döda’; jfr schackmatt