publicerad: 2021  
matris matrisen matriser
matr·is·en
substantiv
matri´s
1 gjut­form för (i synnerhet) tryck­typer in­om metall­industri och (särsk. förr) tryckeri­teknik
belagt sedan 1648; av franska matrice med samma betydelse; av lat. ma´trix 'liv­moder; ur­sprung'; besläktat med ma´ter 'moder'; jfr ur­sprung till matrikel, matrona, mattram
2 upp­sättning matematiska storheter som är ordnade i rader och kolonner
belagt sedan 1934