publicerad: 2021  
matsmältningskanal matsmältnings­kanalen matsmältnings­kanaler
mat·smält·nings|­kan·al·en
substantiv
ma`tsmältningskanal
passage i kroppen för födan från mun­håla till änd­tarm
belagt sedan 1875