publicerad: 2021  
meänkieli meänkielin
substantiv
[me´änkie-]långa e:n
ett finsk-ugriskt språk, med stora likheter med finska, vilket talas sär­skilt i Torne­dalen
meänkieli är ett av Sveriges nationella minoritets­språk
belagt sedan 1996; av tornedals­finska meän kieli 'vårt språk'